Zarząd

Małgorzata Jackowska

Prezeska Fundacji Promocji Karmienia Piersią

Zuzanna Kołacz-Kordzińska

Wiceprezeska Fundacji Promocji Karmienia Piersią

Agata Brojanowska-Aleksandrowicz

Wiceprezeska Fundacji Promocji Karmienia Piersią