Wolontariat

Jeżeli jesteś pasjonatką tematów okołolaktacyjnych, masz ochotę poświęcić swój czas na pracę nad ulepszeniem systemu wsparcia laktacyjnego dla mam i dzieci, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Fundacja w swoich działaniach opiera się o zasady Polityki Etyki. Chcemy dążyć do tego, żeby w Polsce obowiązywał kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece przyjęty przez kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia, w tym Polskę (Kodeks WHO). 

Nasze wolontariuszki też muszą zadeklarować, że działają zgodnie z naszą Polityką Etyki, a więc nie współpracują z producentami mleka modyfikowanego i innymi produktami zastępującymi mleko kobiece oraz powołanymi przez tych producentów organizacjami (np. fundacjami, stowarzyszeniami, akcjami społecznymi itd.). Nasza Polityka Etyki dostępna jest Tutaj . Po przyjęciu zasad obowiązujących w kodeksie WHO, wolontariusze będą musieli zadeklarować, że w swoich działaniach także przestrzegają zasad kodeksu. 

O co będziemy prosić wolontariuszki? 
Analizowanie zbieranych danych pod katem łamania kodeksu WHO

Tworzenie bazy danych łamania kodeksu WHO

Zbieranie ulotek i materiałów drukowanych łamiących kodeks WHO

Analiza aplikacji mobilnych pod kątem łamania kodeksu WHO

Monitorowanie mediów (tradycyjnych i elektronicznych), materiałów reklamowych i promocyjnych, pod kątem treści niezgodnych z aktualną wiedzą na temat laktacji

Wsparcie techniczne i merytoryczne w trakcie działań prowadzonych przez Fundację

Promowanie działań fundacji w różnych środowiskach

Do jakich projektów możesz się zgłosić:

Kwartalnik Laktacyjny

Mlekoteka 

Grupa wsparcia na Facebooku


Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na wolontariat