Wolontariat

Szukamy wolontariuszek do zadań:

  • koordynacja Fan Page Fundacji Promocji Karmienia Piersią
  • moderacja grupy Kwartalnika Laktacyjnego

wymagania:

  • dobra znajomość fizjologii laktacji
  • wysoka empatia
  • umiejętność pracy w zespole
  • dla moderacji grupy: minimum rok obecności na grupie Kwartalnika

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego (nie trzeba wysyłać CV – jedynie krótką informację dlaczego chcesz dołączyć do zespołu wolontariuszy Fundacji)

Po otrzymaniu maila wyślemy formularz zgłoszeniowy.


Jeżeli jesteś pasjonatką tematów okołolaktacyjnych, masz ochotę poświęcić swój czas na pracę nad ulepszeniem systemu wsparcia laktacyjnego dla mam i dzieci, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Fundacja w swoich działaniach opiera się o zasady Polityki Etyki. Chcemy dążyć do tego, żeby w Polsce obowiązywał kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece przyjęty przez kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia, w tym Polskę (Kodeks WHO). 

Nasze wolontariuszki też muszą zadeklarować, że działają zgodnie z naszą Polityką Etyki, a więc nie współpracują z producentami mleka modyfikowanego i innymi produktami zastępującymi mleko kobiece oraz powołanymi przez tych producentów organizacjami (np. fundacjami, stowarzyszeniami, akcjami społecznymi itd.). Nasza Polityka Etyki dostępna jest Tutaj . Po przyjęciu zasad obowiązujących w kodeksie WHO, wolontariusze będą musieli zadeklarować, że w swoich działaniach także przestrzegają zasad kodeksu. 

O co będziemy prosić wolontariuszki? 
Analizowanie zbieranych danych pod katem łamania kodeksu WHO

Tworzenie bazy danych łamania kodeksu WHO

Zbieranie ulotek i materiałów drukowanych łamiących kodeks WHO

Analiza aplikacji mobilnych pod kątem łamania kodeksu WHO

Monitorowanie mediów (tradycyjnych i elektronicznych), materiałów reklamowych i promocyjnych, pod kątem treści niezgodnych z aktualną wiedzą na temat laktacji

Wsparcie techniczne i merytoryczne w trakcie działań prowadzonych przez Fundację

Promowanie działań fundacji w różnych środowiskach

Do jakich projektów możesz się zgłosić:

Wsparcie Fundacji

Mlekoteka 

Grupa wsparcia na Facebooku