@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700,300&subset=latin,latin-ext); FUNDACJA PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ

Wolontariat

Zostań naszym wolontariuszem

 

Fundacja Promocji Karmienia Piersią za główny cel swoich działań stawia sobie poprawę poziomu opieki laktacyjnej w Polsce. Chcemy wspierać inicjatywy promujące karmienie naturalne i aktualną wiedzę na temat laktacji. Chcemy docierać do przyszłych i obecnych rodziców oraz do profesjonalistów zajmujących się rodzicami i dziećmi. Nasze działania obejmują również stanie na straży aktualnej wiedzy o karmieniu niemowląt i małych dzieci oraz praw najmłodszych konsumentów.
Pracy jest bardzo dużo, więc prosimy Was o wsparcie i pomoc. Jeżeli jesteś pasjonatką tematów okołolaktacyjnych, masz ochotę poświęcić swój czas na walkę o najlepszy system wsparcia laktacyjnego dla mam i dzieci, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Fundacja w swoich działaniach opiera się o zasady Polityki Etyki. Chcemy dążyć do tego, żeby w Polsce obowiązywał kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece przyjęty przez kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia, w tym Polskę (Kodeks WHO).

Nasze wolontariuszki też muszą zadeklarować, że działają zgodnie z naszą Polityką Etyki, a więc nie współpracują z producentami mleka modyfikowanego i innymi produktami zastępującymi mleko kobiece oraz powołanymi przez tych producentów organizacjami (np. fundacjami, stowarzyszeniami, akcjami społecznymi itd.). Nasza Polityka Etyki dostępna jest Tutaj . Po przyjęciu zasad obowiązujących w kodeksie WHO, wolontariusze będą musieli zadeklarować, że w swoich działaniach także przestrzegają zasad kodeksu.

O co będziemy prosić wolontariuszki?

  • Analizowanie zbieranych danych pod katem łamania kodeksu WHO
  • Tworzenie bazy danych łamania kodeksu WHO
  • Zbieranie ulotek i materiałów drukowanych łamiących kodeks WHO
  • Analiza aplikacji mobilnych pod kątem łamania kodeksu WHO
  • Monitorowanie mediów (tradycyjnych i elektronicznych), materiałów reklamowych i promocyjnych, pod kątem treści niezgodnych z aktualną wiedzą na temat laktacji
  • Wsparcie techniczne i merytoryczne w trakcie działań prowadzonych przez Fundację
  • Promowanie działań fundacji w różnych środowiskach


  • Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na wolontariat