@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700,300&subset=latin,latin-ext); FUNDACJA PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ
POLITYKA ETYKI FUNDACJI PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ z siedzibą w Warszawie

Zarząd Fundacji Promocji Karmienia Piersią ustanawia następujące wytyczne dotyczące etyki działań Fundacji Promocji Karmienia Piersią i Kwartalnika Laktacyjnego

1. Za instytucje stojące w konflikcie interesów z polityką etyki Fundacji Karmienia Piersią uważa się:

a) wszystkich producentów mleka modyfikowanego i producentów butelek oraz smoczków, wszystkich producentów gotowej żywności dla dzieci (w tym soków) w słoiczkach, tubkach i innych formach przechowywania którzy swoimi działaniami łamią postanowienia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece

b) wszystkie instytucje o charakterze społecznym, edukacyjnym, oraz udostępniające środki finansowe (fundacje, stowarzyszenia i organizacje edukacyjne), które związane są bezpośrednio lub pośrednio z producentami mleka modyfikowanego, kasz instant i gotowej żywności dla dzieci (w tym soków) w słoiczkach, tubkach i innych formach przechowywania i producentów butelek oraz smoczków, którzy swoimi działaniami łamią postanowienia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece

2. Za wydarzenia stojące w konflikcie interesów z polityką etyki Fundacji Karmienia Piersią uważa się:

a) wszystkie wydarzenia o każdym charakterze, podczas których wykłady, prelekcje lub panele o karmieniu piersią, żywieniu niemowląt i zdrowiu okołoporodowym są finansowane i/lub brandowane przez producentów mleka modyfikowanego, kaszek instant i gotowej żywności dla dzieci (w tym soków) w słoiczkach, tubkach i innych formach przechowywania i producentów butelek oraz smoczków, którzy swoimi działaniami łamią postanowienia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz przez instytucje zależne.

b) wszystkie wydarzenia o każdym charakterze, finansowane i/lub brandowane przez producentów mleka modyfikowanego i gotowej żywności dla dzieci (w tym soków) w słoiczkach, tubkach i innych formach przechowywania i producentów butelek oraz smoczków, którzy swoimi działaniami łamią postanowienia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz przez instytucje zależne.

3. Za reklamy stojące w konflikcie interesów z polityką etyki Fundacji Karmienia Piersią uważa się:

a) wszystkie działania, które łamią postanowienia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece

b) wszystkie treści, które stoją w sprzeczności z aktualną wiedzą medyczną (EBM), przy czym za aktualną wiedzę medyczną EBM uważa się aktualne stanowiska dotyczące karmienia piersią wydane przez: American Academy of Peadiatrics i World Health Organization oraz inne organizacje niezależne

4. W działaniach Fundacji nie podejmuje się współpracy z osobami związanymi z podmiotami, które łamią postanowienia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece

5. W działaniach Fundacji nie wykorzystuje się wyników badań finansowanych z grantów, subwencji, dodatków i innych form wsparcia pochodzących od producentów mleka modyfikowanego, kasz instant i gotowej żywności dla dzieci (w tym soków) w słoiczkach, tubkach i innych formach przechowywania i producentów butelek oraz smoczków, którzy swoimi działaniami łamią postanowienia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz instytucji zależnych.

Warszawa, dn. 20/10/2016

Małgorzata Jackowska - Prezes

Zuzanna Kołacz-Kordzińska - Wiceprezes

Agata Brojanowska-Aleksandrowicz - Wiceprezes