@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700,300&subset=latin,latin-ext); FUNDACJA PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ

Analizy naukowe

80% kobiet, które otrzymały wsparcie typu mama-mamie (peer support), było z niego zadowolonych i poleciłyby taką formę pomocy swoim koleżankom. Wsparcie takie, oparte na kontakcie telefonicznym, może być efektywnym działaniem w profilaktyce depresji poporodowej u kobiet o zwiększonym ryzyku.
Znacząco większa część mam objętych pomocą kontynuowała karmienie piersią w 3. m.ż. dziecka oraz pozostałych okresach. W porównaniu z kobietami pozbawionymi pomocy, duża część mam, które otrzymały wsparcie laktacyjne, karmiła wyłącznie piersią w 4. i 13. t.ż. dziecka . Ponadto większość mam odczuwała satysfakcję z karmienia piersią. Aż 81% mam było zadowolonych ze wsparcia niemedycznego typu mama-mamie, a 100% spośród tych kobiet uznało, że wszystkie młode mamy powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia telefonicznego.
Aby efektywnie zbudować, wdrożyć i poddawać ocenie interwencje w systemie mama-mamie (peer support), niezbędne jest zrozumienie istoty tego wsparcia. Istnieją dowody, że doradztwo niemedyczne (peer support), może pozytywnie wpływać na zdrowie psychologiczne i fizyczne mamy karmiącej. Wzajemne zrozumienie, identyfikacja, podobne doświadczenia i poczucie przynależności do grupy są czynnikami, które mają decydujący wpływ na poprawę samopoczucia młodej mamy. Dla prawidłowego działania takiego systemu pomocy istotne jest również sprawdzenie poglądów i oczekiwań osób udzielających pomocy oraz ewaluacja ich doświadczeń.
Systematyczne analizy pokazują, że wsparcie mama-mamie działa dobrze w połączeniu z innymi aktywnościami i może być kluczową zmienną w efektywności różnorodnych interwencji. Już jednorazowa interwencja w systemie pomocy mama- mamie najprawdopodobniej wpływa na zwiększenie odsetka kobiet inicjujących karmienie w środowiskach mam o niskich dochodach, które deklarowały chęć karmienia. Pomoc doświadczonej w karmieniu naturalnym kobiety, uzupełniana przez profesjonalne wsparcie, wydłuża okres karmienia piersią. Obecność wolontariuszki wsparcia niemedycznego jest szczególnie korzystna w pośredniczeniu pomiędzy matkami o niskich dochodach, a profesjonalistami.
Celem wsparcia pozamedycznego (peer support) jest zachęcanie i wspieranie kobiet w ciąży i karmiących piersią do rozpoczęcia i jak najdłuższej kontynuacji naturalnego karmienia dziecka. Działalność tego typu najczęściej inicjują kobiety pochodzące z tej samej społeczności, aktualnie karmiące piersią lub posiadające niedawne doświadczenia w karmieniu naturalnym. Wsparcia można udzielać na różne sposoby. Dwie najbardziej popularne i efektywne metody to grupy wsparcia i wsparcie indywidualne. Kobiety, które udzielają wsparcia niemedycznego, przechodzą odpowiednie szkolenie. Mogą one prowadzić grupy wsparcia, zajęcia w grupach, konsultacje indywidualne, telefoniczne, a także odwiedzać mamy w domach, klinikach i szpitalach. Pomoc udzielana jest na poziomie emocjonalnym i polega na zachęcaniu młodych mam do karmienia piersią; zawiera elementy edukacyjne na temat karmienia naturalnego oraz oferuje porady dotyczące rozwiązywania problemów laktacyjnych. Systematyczna analiza pokazała, że wsparcie niemedyczne przynosi efekty zarówno w zakresie inicjacji karmienia, jak i długości jego trwania oraz wyłączności karmienia dziecka piersią. Szkolenie jest niezbędną składową wsparcia niemedycznego i powinno zawierać: podstawy wiedzy o karmieniu i postępowaniu w laktacji, odżywianiu, przybieraniu na wadze i wzroście dziecka, rozwoju dziecka, technikach udzielania porad, kryteriach kierowania mam do dalszej konsultacji. Osoby udzielające wsparcia mama-mamie powinny być szkolone przez profesjonalistów tj.: IBCLC, położne, dietetyków, lekarzy posiadających rozszerzoną wiedzę nt. laktacji. Wsparcie niemedyczne może być oferowane mamom w różnych formach, a kontakt nie musi być osobisty. Żeby upowszechnić i pogłębić kontakt mam z osobami udzielającymi wsparcia oraz umocnić program udzielania tego typu porad, można wykorzystywać Internet i inne nowoczesne technologie komunikacyjne.