Niemedyczne wsparcie laktacyjne – analiza

Celem wsparcia pozamedycznego (peer support) jest zachęcanie i wspieranie kobiet w ciąży i karmiących piersią do rozpoczęcia i jak najdłuższej kontynuacji naturalnego karmienia dziecka. Działalność tego typu najczęściej inicjują kobiety pochodzące ze społeczności lokalnych, aktualnie karmiące piersią lub posiadające niedawne doświadczenia w karmieniu naturalnym. Wsparcia można udzielać na różne sposoby. Dwie najbardziej popularne i efektywne metody to grupy wsparcia i wsparcie indywidualne.


Kobiety, które udzielają wsparcia niemedycznego, przechodzą odpowiednie szkolenie. Mogą one prowadzić grupy wsparcia, zajęcia w grupach, konsultacje indywidualne, telefoniczne, a także odwiedzać mamy w domach, klinikach i szpitalach. Pomoc udzielana jest na poziomie emocjonalnym i polega na zachęcaniu młodych mam do karmienia piersią; zawiera elementy edukacyjne na temat karmienia naturalnego oraz oferuje porady dotyczące rozwiązywania problemów laktacyjnych.

Systematyczne analizy pokazują, że wsparcie niemedyczne przynosi efekty zarówno w zakresie inicjacji karmienia, jak i długości jego trwania oraz wyłączności karmienia dziecka piersią. Szkolenie jest niezbędną składową wsparcia niemedycznego i powinno zawierać: podstawy wiedzy o karmieniu i postępowaniu w laktacji, odżywianiu, przybieraniu na wadze i wzroście dziecka, rozwoju dziecka, technikach udzielania porad, kryteriach kierowania mam do dalszej konsultacji.

Osoby udzielające wsparcia mama-mamie powinny być szkolone przez profesjonalistów np.: IBCLC, położne, dietetyków, doświadczonych liderów wsparcia, lekarzy posiadających rozszerzoną wiedzę nt. laktacji.

Wsparcie niemedyczne może być oferowane mamom w różnych formach, a kontakt nie musi być osobisty.

Żeby upowszechnić i pogłębić kontakt mam
z osobami udzielającymi wsparcia oraz umocnić program udzielania tego typu porad, można wykorzystywać Internet i inne nowoczesne technologie komunikacyjne.

  • Znacząco większa część mam objętych pomocą kontynuowała karmienie piersią w 3. m.ż. dziecka oraz pozostałych okresach. W porównaniu z kobietami pozbawionymi pomocy, duża część mam, które otrzymały wsparcie laktacyjne, karmiła wyłącznie piersią w 4. i 13. t.ż. dziecka . Ponadto większość mam odczuwała satysfakcję z karmienia piersią. Aż 81% mam było zadowolonych ze wsparcia niemedycznego typu mama-mamie, a 100% spośród tych kobiet uznało, że wszystkie młode mamy powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia telefonicznego. Dennis, C-L, Hodnett, E., Gallop, R., & Chalmers, B. (2002). The effect of peer support on breastfeeding duration among primiparous women: A randomized controlled trial. Canadian Medical Association Journal, 166, 21-28.(analiza efektywności niemedycznego wsparcia laktacyjnego oferowanego mamom, które pierwszy raz rodziły dziecko )