@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700,300&subset=latin,latin-ext); FUNDACJA PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ


Poznaj mlecze

 

Poznaj miejsca przyjazne mamie karmiacej piersią

Zgłoś miejsce przyjazne karmieniu naturlanemu

Mlecze to oznaczenia miejsc przyjaznych karmieniu naturalnemu. Do Mleczy możne zgłosić Miejsce osoba trzecia lub można też ubiegać się o nie osobiście. Żeby zgłosić Miejsce należy wypełnić zamieszczony niżej formularz.
Miejsca, które otrzymają ,,Mlecza" będą wyróżnione specjalną naklejką, certyfikatem oraz otrzymają bezpłatne miejsce reklamowe w Kwartalniku Laktacyjnym.