Matronaty Fundacji i Patronaty Kwartalnika

Fundacja Promocji Karmienia Piersią udziela matronatów, Kwartalnik Laktacyjny udziela patronatów.
Ogólne warunki udzielania matronatów i patronatów reguluje Polityka Etyki Fundacji.
Każdorazowo decyzję o patronacie i matronacie podejmuje Zarząd Fundacji