@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700,300&subset=latin,latin-ext); FUNDACJA PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ

Spotkania edukacyjne w celu zwiększenia świadomości Międzynarodowego Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece WHO

 

Spotkania kierowane do dziennikarzy, promotorów karmienia piersią doradców laktacyjnych, psychologów, przedszkoli, żłobków, szkół, pedagogów, kobiet w ciąży, mam karmiących, lekarzy i innych przedstawicieli służby zdrowia.

  • Omówienie podstawowych założeń

    Jak rozumieć postanowienia Kodeksu
  • Implementacja kodeksu w Polsce

    Stopień implelentacji kodeksu w Polsce i odowłania do obecnego stanu prawnego w Polsce.
  • Przykłady naruszeń w Polsce

    Naruszenia kodeksu w podziale na zaimplelemntowane w Polsce postanowienia kodesku i postanowienia spoza ram prawa polskiego.

Więcej informacji już niebawem

fpkp.pl