Działania zrealizowane w latach 2015-2020

 • Prolaktyna – konferencja dla specjalistów i aktywistów, z udziałem zagranicznych oraz krajowych ekspertów –  2016, 2017, 2018 – www.prolaktyna.fpkp.pl
 • Kwartalnik Laktacyjny – bezpłatny magazyn online, upowszechniający wiedzę o karmieniu piersią, od roku 2015 w Fundacji
 • Mlekoteka – całoroczne i bezpłatne grupy wsparcia nieformalnie przy Fundacji Rodzić po Ludzku od 2014 roku,  od 2016 w strukturze Fundacji Promocji Karmienia Piersią – www.mlekoteka.pl
 • Akcja Mlekoteka – akcja edukacyjna z okazji polskiego tygodnia karmienia piersią, najpierw nieformalnie od 2014 r., później w Fundacji Promocji Karmienia Piersią. Odbywa się w kraju i wśród polonii zagranicą.  – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – online
 • Mlecze – oznaczenia miejsc przyjaznych mamom karmiącym piersią – projekt wstrzymany w 2019 roku
 • Dyżur farmaceuty – farmaceutka udziela nieodpłatnie odpowiedzi na maile mam dotyczące stosowania substancji leczniczych w czasie laktacji – od 2017
 • Szkolenie dla farmaceutów w OIA w Krakowie – 2016
 • Szkolenie nieodpłatne dla wolontariuszy Fundacji Promocji Karmienia Piersią – 2016, 2019, 2020
 • SZKOLENIA FINANSOWNE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020
 • Logotyp WABA – 2018, 2019,
 • Szkolenie: Mama karmiąca piersią jako pacjent w Poznaniu 
 • Publikacja dwóch dokumentów dotyczących karmienia piersią i COVID-19
 • Patronat nad konferencją: Analiza marketingu żywności dla niemowląt W trosce o ochronę karmienia piersią w Polsce 15 listopada 2019 roku.
 • Udział Prezeski Małgorzaty Jackowskiej oraz Wiceprezeski Agaty Brojanowskiej-Aleksandrowicz w tworzeniu raportu przestrzegania kodeksu WHO przy wykorzystywaniu narzędzia NET CODE oraz prelekcje na w/w konferencji.
 • Patronat nad wydarzeniem Mle-Con 2019 i 2020 zorganizowanego w ramach polskiego tygodnia karmienia piersią przez Agatę Brojanowską-Aleksandrowicz
 • Patronat nad kampanią Karmię długo – akcja społeczna organizowanej przez Centrum Nauki o Laktacji

szkolenie 24-25 listopada 2017 dla osób, które aktualnie prowadzą grupy wsparcia dla mam karmiących piersią. Zadanie finansowane ze środków narodowego programu zdrowia na lata 2016-2020

Szkolenie 17-18 listopada 2017 dla osób, które aktualnie prowadzą grupy wsparcia dla mam karmiących piersią. Zadanie finansowane ze środków narodowego programu zdrowia na lata 2016-2020

 • Projekt FIOMazowsze Lokalnie 2016 – 2075/ro/2016 – przygotowanie, druk i wysyłka bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla rodziców i specjalistów
 • Prowadzenie grup wsparcia w ramach projektu „Macierzyństwo krok po kroku” – 2017
 • Projekt „Karmienie piersią to inwestycja w zdrowie matki i dziecka” – emisja spotów w metrze warszawskim 2017
  www.mleko.fpkp.pl
 • Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim – analiza stanu prawnego w Polsce – 2017 i strona internetowa www.prawo.fpkp.pl
 • Bezpłatne warsztaty dla specjalistów nt. Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece WHO w Gliwicach –2017
 • Grupa wsparcia na Facebooku – prowadzona przez wolontariuszki – od. 2016 roku
 • Bieżące kontakty z czytelniczkami i udzielana pomoc w kwestiach znalezienia doradców laktacyjnych, konsultantów laktacyjnych oraz grup wsparcia
 • Publikacja i bezpłatne udostępnienie materiałów edukacyjnych dla mam i specjalistów na stronie fundacji.
 • Udział w posiedzeniach zespołu ds. Projektu standardów organizacyjnych w opiece okołoporodowej w ministerstwie zdrowia. W 2017-2018 roku Małgorzata Jackowska – prezeska fundacji brała udział w spotkaniach zespołu, którego celem było opracowanie rekomendacji dla ministra zdrowia do aktualizacji rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych w opiece okołoporodowej
 • Darmowe spotkania dla wolontariuszy ze specjalistami z USA i Kanady (Jack Newaman, Nancy Mohrbacher).
 • prowadzenie korespondencji mailowej z kobietami dot. wskazania gdzie szukać pomocy laktacyjnej w danym miejscu w Polsce, interwencje mailowe lub pisemne dot. skarg, interwencje telefoniczne dot. skarg.
 • Utrzymanie domen: LLLPOLSKA.PL, FPKP.PL, PROLAKTYNA.FPKP.PL, PRAWO.FPKP.PL, MLEKO.FPKP.PL, KWARTALNIKLAKTACYJNY.PL, mlekoteka.pl