@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700,300&subset=latin,latin-ext); FUNDACJA PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ
Ulotka dla rodziców - początki karmienia piersią

 

Ulotki do druku

Projekt dofinansowany ze środków Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie” Realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie „,Europa i My”.

Wydrukuj dla siebie

Materiał udostępniony na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska, co oznacza możłiwość dowolnego wykorzystania tych utworów, w tym ich kopiowania, dystrybucji i wyświetlania i użytkowania, w celach niekomercyjnych, pod warunkiem podania autora wykorzystywanego utworu.

POBIERZ

Folder Informacyjny

 

Folder do druku

Projekt dofinansowany ze środków Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie” Realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie „,Europa i My”.

Wydrukuj dla siebie

Materiał udostępniony na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska, co oznacza możłiwość dowolnego wykorzystania tych utworów, w tym ich kopiowania, dystrybucji i wyświetlania i użytkowania, w celach niekomercyjnych, pod warunkiem podania autora wykorzystywanego utworu.

POBIERZ

Plakat bolesnej brodawki

 

PLAKAT DO DRUKU

Wydrukuj dla siebie

Autorzy: Anna Maria Marcinkowska (Icyignacy.pl), Luca Olga Machuta-Rakowska (www.milkpower.pl)
Nadzór merytoryczny: Agnieszka Kamińska-Nowak IBCLC, CDL (www.centrumpolożnicze.pl, a.kaminska@centrumpoloznicze.pl)
Skład: Fundacja Promocji Karmienia piersią

2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone

POBIERZ

Plakat odżywianie w czasie laktacji

 

PLAKAT DO DRUKU

Wydrukuj dla siebie

Autorki: mgr inż. Małgorzata Jackowska,
mgr inż. Monika Zielińska
Skład: Fundacja Promocji Karmienia Piersią | Agata Aleksandrowicz
Korekta: Anna Dudało


2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone

POBIERZ

Ulotka o lekach dla rodziców

 

Wydrukuj dla siebie

Autorzy: dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone

POBIERZ

Ulotka o lekach dla specjalistów

 

Wydrukuj dla siebie

Autorzy: dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone

POBIERZ

Ulotka odżywianie w czasie laktacji

 

Wydrukuj dla siebie

Autorki: mgr inż. Małgorzata Jackowska,
mgr inż. Monika Zielińska
Skład: Fundacja Promocji Karmienia Piersią | Agata Aleksandrowicz
Korekta: Anna Dudało


2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone

POBIERZ