Do pobrania

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”
Realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy,
Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie „,Europa i My”.

 

Materiał udostępniony na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska, co oznacza możliwość dowolnego wykorzystania tych utworów, w tym ich kopiowania, dystrybucji i wyświetlania i użytkowania,
w celach niekomercyjnych, pod warunkiem podania autora wykorzystywanego utworu.

 


Projekt dofinansowany ze środków Programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”
Realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy,
Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie „,Europa i My”.

 

Materiał udostępniony na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska, co oznacza możliwość dowolnego wykorzystania tych utworów, w tym ich kopiowania, dystrybucji i wyświetlania i użytkowania,
w celach niekomercyjnych, pod warunkiem podania autora wykorzystywanego utworu.

 


 

Autorzy: Anna Maria Marcinkowska (Icyignacy.pl), Luca Olga Machuta-Rakowska (www.milkpower.pl)
Nadzór merytoryczny: Agnieszka Kamińska-Nowak IBCLC, CDL (www.centrumpolożnicze.pl, a.kaminska@centrumpoloznicze.pl)
Skład: Fundacja Promocji Karmienia piersią

Korekta: ADVERBA.pl

2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone

 


 

Autorki: mgr inż. Małgorzata Jackowska, 
mgr inż. Monika Zielińska
Skład: Fundacja Promocji Karmienia Piersią | Agata Aleksandrowicz
Korekta: Anna Dudało  ADVERBA.pl

2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone


Autorki: mgr inż. Małgorzata Jackowska, 
mgr inż. Monika Zielińska
Skład: Fundacja Promocji Karmienia Piersią | Agata Aleksandrowicz
Korekta: Anna Dudało  ADVERBA.pl

2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone


Autorzy: dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone


Autorzy: dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

2017© Fundacja Promocji Karmienia Piersią wszystkie prawa zastrzeżone