Darowizny

Darowizny można wpłacać na konto Fundacji:

Numer rachunku: 37 1750 0012 0000 0000 3190 9139
BNP Paribas Bank Polska S.A.