@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700,300&subset=latin,latin-ext); FUNDACJA PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ


Fundacja Promocji Karmienia Piersią udziela matronatów, Kwartalnik Laktacyjny udziela patronatów.
Ogólne warunki udzielania matronatów i patronatów reguluje Polityka Etyki Fundacji.
Każdorazowo decyzję o patronacie i matronacie podejmuje Zarząd Fundacji


Pobierz wniosek o matronat lub patronat

Pobierz