Fundacja Promocji Karmienia Piersią została zlikwidowana 30 września 2022 r

Archiwum Kwartalnika Laktacyjnego znajdziecie na stronie
Fundacji Specjaliści Dzieciom